Vitreoretinal Cerrahi

vitroretinal cerrahi

 

Deneyimli cerrah ve iyi bir ekipman gerektiren bu ameliyat için Can Göz kliniğimizde dünyanın en ileri teknolojisine sahip cihazlar kullanılmaktadır. İyileşmenin hızlı tamamlanması amacıyla hastalarımızın çoğunda dikişsiz 23G ve 25G vitreoretinal cerrahi uygulanmaktadır.

Göz içerisine gereken tüm müdahale ve tedaviler en kısa süre içerisinde uygulanmaktadır.

Vitreoretinal Cerrahi Nedir?
Vitreoretinal cerrahi gözün arka kısmında bulunan jel kıvamındaki maddenin (vitreus) alınması ve retinadaki problemlere cerrahi olarak müdahale etmeyi sağlayan bir girişimdir.

Hangi Hastalıklarda Uygulanır?
En sık endikasyonları arasında diabetik retinopati, retina dekolmanı, vitreus kanamaları, maküla deliği sayılabilir.

Lokal yada genel anestezi altında gerçekleştirilebilen vitreoretinal cerrahi yaklaşık 30 ila 45 dakika arasında sürmektedir. Dikişli ya da dikişsiz olarak uygulanabilen bu cerrahide göz duvarında açılan yaklaşık 0.5 mm’lik 3 adet kesi yerinden gözün arka tarafına ulaşılmaktadır. Göz içindeki jel (vitreus) bir probla temizlendikten sonra retinadaki problemin giderilmesine yönelik girişimlerde bulunulur. Cerrahi esnasında gözün içerisine serum, gaz ya da silikon yağı yerleştirilmekte ve bazen ameliyat sonrasında hastaların bir süre belirli bir pozisyonda yatmaları istenebilmektedir. Göz içine gaz yerleştirilen olguların gaz emilinceye kadar uçak ile seyahat etmeleri sakıncalıdır. Silikon yağı yerleştirilen hastalarda bir müddet sonra silikon yağını çıkarmak gerekmektedir.

Başarı Şansı Nedir?
Bu operasyonun başarı şansını belirleyen en önemli faktör retinadaki problemin tipi ve ağırlık derecesidir. Görmenin düzelmesi uzun süre alabilir, düzelme tam olmayabilir. Bazı olgularda birden fazla girişim gerekebileceği bilinmelidir.