Göz İçi Lens Tedavisi

Göz İçi Lens Tedavisi

 

Göz içi lens tedavisi nasıl olur ?

Lazer tedavisine uygun olmayan olgularda kullanılabilen yöntemlerdendir. Bu teknikte göze 2.5 mm’den küçük bir kesiden girilerek olgunun natürel lensinin yerine yeni bir göz içi lens yerleştirilir. Bu lens tek odaklı olabildiği gibi uzak, orta ve yakın odaklı (trifokal) da olabilir. Bu taktirde hastaya uzak ve yakında kesintisiz bir görme kazandırmak mümkündür.

Her hasta bu ameliyata uygun olmayabilir. Hastaların işi, yaşı, sosyal hayatı, okuma alışkanlığı, entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önemlidir. Uygun hasta seçimi, uygun teknik, ameliyatın gerçekleştirildiği kurumun ve hekimin tecrübesi ve kaliteli lens, ameliyat sonrası memnuniyette önemlidir. Ameliyat sonrasında görme 1-2 gün içinde normal seviyesine ulaşır. Bu yöntem ile uzak, yakın ve astigmat şikayetleri tedavi edilebilir.